Academische Werkplaats

JJI_LELYSTAD__AcademischeWerkplaats

JJI Lelystad is onderdeel van Intermetzo, een specialistische instelling voor meervoudig complexe problematiek die veel waarde hecht aan wetenschappelijk onderzoek en practise based evidence werken. Intermetzo participeert binnen verschillende kennisnetwerken en werkt samen met hogescholen en universiteiten in zogenaamde Academische Werkplaatsen.

Als JJI Lelystad zijn we een van de initiatiefnemers van de Academische Werkplaats Risicojeugd, voorheen de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. Aanvankelijk richtte de Academische Werkplaats zich op jongeren in een gesloten justitiële setting. De huidige focus ligt op jongeren met ernstige gedragsproblemen, met risico op uitval op alle leefgebieden en justitiecontacten. Deze jongeren verblijven in een behandelinstelling, komen er net uit, of lopen het risico om in de (justitiële) jeugdzorg te belanden.

Samenwerking

In de Academische Werkplaats Risicojeugd werken acht organisaties en vier gemeenten samen. Zij vergaren, delen en integreren kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over risicojongeren en passen deze kennis toe. Doel is het bieden van gerichte zorg aan deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen om ze een gunstiger toekomstperspectief voor henzelf en de maatschappij te creëren.

Initiatiefnemers van de Academische Werkplaats Risicojeugd zijn Intermetzo en Forensisch Centrum Teylingereind, het Leids Universitair Medisch Centrum en de Vrije Universiteit Medisch Centrum, Curium-LUMC en De Bascule, Hogeschool Windesheim Flevoland en Hogeschool Leiden en de gemeenten Almere, Amsterdam, Holland Rijnland en Utrecht.

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg