Academische Werkplaats

JJI_LELYSTAD__AcademischeWerkplaats

JJI Lelystad participeert als onderdeel van Pluryn in de Academische Werkplaats Risicojeugd.

Aanvankelijk richtte de Academische Werkplaats zich op jongeren in een gesloten justitiële setting. De huidige focus ligt op jongeren met ernstige gedragsproblemen, met risico op uitval op alle leefgebieden en justitiecontacten. Deze jongeren verblijven in een behandelinstelling, komen er net uit, of lopen het risico om in de (justitiële) jeugdzorg te belanden.

Samenwerking

In de Academische Werkplaats Risicojeugd werken acht organisaties en vier gemeenten samen. Zij vergaren, delen en integreren kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over risicojongeren en passen deze kennis toe. Doel is het bieden van gerichte zorg aan deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen om ze een gunstiger toekomstperspectief voor henzelf en de maatschappij te creëren.

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg