• Home
  • Behandeling
  • Nazorg en reintegratie
  • Scholings en trainingsprogramma

Scholings- en trainingsprogramma (STP)

JJILelystad-Behandeling-Nazorg-Onderwijs

In aansluiting op hun verblijf in JJI Lelystad zijn jongeren verplicht om mee te doen aan het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) in het kader van hun resocialisatieproces. Het programma vindt grotendeels buiten de inrichting plaats.

Drie fases lang zijn jongeren naar school geweest op het JJI-terrein. Ze hebben groepsbijeenkomsten gevolgd en verschillende praktisch-huishoudelijke taken en vaardigheden geleerd. Verder zijn ze aan de slag gegaan met gerichte gedragsinterventies die aansluiten op hun problematiek. Na hun delict-analyse gaan ze verder in een verloftraject.
 

Wennen aan vrijheid

Het scholings- en trainingsprogramma is de vierde fase binnen YOUTURN en vindt plaats tijdens de laatste periode van de straf of maatregel. Een STP draagt bij aan een geslaagde terugkeer van jongeren in de samenleving. Via het individuele en op maat gesneden programma wennen ze weer aan het dagelijks vrij zijn, wat de kans op recidive verkleint. Het STP vindt zo veel mogelijk plaats in de regio waar jongeren vandaan komen. Soms verblijven ze bij hun ouders of verzorgers. Vaak gaan ze onder begeleiding op kamers wonen.
   

Intensieve begeleiding

Het STP richt zich op alle leefgebieden van de jongere, te weten wonen, werk en/of scholing, vrijetijdsbesteding en het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Een STP bestaat uit minimaal 26 uur per week aan activiteiten. Zeker in de beginfase is sprake van een intensieve begeleiding door de Individueel Traject Begeleider (ITB'er). In deze fase werkt de ITB'er steeds nauwer samen met de reclassering.
 

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg