Begeleiding

JJILelystad-Ouders-Begeleiding

In JJI Lelystad is een speciaal team van verschillende medewerkers verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de jongeren. Zij werken vaak nauw met elkaar samen om jongeren de structuur te bieden die ze zo hard nodig hebben.

Alle jongeren krijgen een eigen mentor toegewezen. De mentor is één van de groepsleiders en daarmee het vaste aanspreekpunt van de jongere. Er is wekelijks contact tussen mentor en ouders om de voortgang te bespreken.

Behandeling

Aan elke groep is een behandelcoördinator verbonden. Deze psycholoog of orthopedagoog bepaalt als eindverantwoordelijke voor het perspectiefplan welke behandeling en begeleiding jongeren nodig hebben om gestelde doelen te bereiken. Daarnaast bewaakt de behandelcoördinator ontwikkelingen van iedere jongere, steeds in onderlinge afstemming met andere leden van het behandelteam. De unitmanager is eindverantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen de groep. Hij/ zij zorgt voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat en creëert de randvoorwaarden voor de optimale uitvoering van het perspectiefplan.

Therapie

De behandelcoördinator kan besluiten andere therapeuten in te schakelen voor de behandeling van jongeren. JJI Lelystad beschikt over een ruim aanbod, dus de mogelijkheden zijn groot. Zo proberen vaktherapeuten via muziek, sport, toneel of creatieve activiteiten problemen op te lossen. Ook hebben we deskundigen in huis die helpen om drugs- en alcoholproblemen aan te pakken of agressief gedrag te verminderen.

Maatschappelijk werk

Bij JJI Lelystad werken maatschappelijk werkers die ouders ondersteunen in het contact met hun kind, familie en andere naaste betrokkenen. De maatschappelijk werker helpt ouders ook bij het verbeteren van het contact met de instelling, de mentor en/of de behandelaar van hun kind. Ook bij meer praktische regelzaken speelt de maatschappelijk werker een rol. Zo treedt hij/zij bijvoorbeeld op als bemiddelaar om te overleggen met de bewindvoerder of bijstandsconsulent van jongeren die de instelling hebben verlaten.

In JJI Lelystad werken ook Individueel Trajectbegeleiders (ITB'er). Zij begeleiden jongeren stap voor stap naar een werkplek, bijvoorbeeld via scholing of een stage.

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg