Achtergrond problematiek

JJILELYSTAD_Behandeling_achtergrond

Jongeren komen niet zomaar terecht in een justitiële jeugdinrichting. Bijna altijd hebben ze ernstige delicten gepleegd, een hoge kans op recidive, dubbele diagnoses en/of een cognitieve beperking.

Alle jongeren in JJI Lelystad hebben te maken (gehad) met een turbulente en vaak heftige voorgeschiedenis. Meestal zijn ze meer dan eens opgepakt voor mishandeling, geweld of een ander ernstig strafbaar feit, mede vanwege hun vaak lage IQ. Veel jongeren volgen al een tijdje geen onderwijs meer of dreigen uit te vallen op school.

Voordat jongeren naar ons toe komen, hebben ze vaak andere hulpprogramma’s doorlopen. Ook zijn veel jongeren in residentiële behandeling geweest, vanwege acute (persoonlijke) crisissituaties of dreigende onveiligheid in het gezin. Niet zelden zijn jongeren thuis getuige/slachtoffer geweest van mishandeling en seksueel misbruik. Hierdoor ervaren ze minder remmingen en is sprake van onveilige hechting. Ook zijn jongeren vaak verslaafd aan alcohol of drugs.

Zonder goede behandeling is de kans groot dat jongeren ernstig delictgedrag herhalen, radicaliseren, serieus verslaafd raken en/of met geweld blijven dreigen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg