• Home
  • Ouders
  • Behandeling
  • Re-integratie en nazorg

Re-integratie en nazorg

JJI_LELYSTAD_Ouders_reinteratie_nazorg

In JJI Lelystad bereiden we jongeren voor op hun terugkeer naar de samenleving. Dit doen we in hun eigen tempo, naar hun eigen mogelijkheden. Elk traject sluiten we af met intensieve nazorg voor zolang dat nodig is.

Binnen JJI Lelystad bouwen we samen met de jongeren aan zelfvertrouwen en respect. Alle jongeren ontwikkelen voor hun resocialisatie meerdere sociale vaardigheden. Ook leren ze verantwoordelijk te handelen, moreel te redeneren en eventuele triggers voor een delict te herkennen. Allemaal op basis van hun eigen perspectief, dat we vastleggen in een plan.

Re-integratie

De uiteindelijk re-integratie van jongeren speelt zich af op meerdere leefgebieden tegelijk, te weten vrije tijd, school, werk en sociale contacten. Vanwege de omvang en impact van alle veranderingen, bouwen we het re-integratietraject fasegewijs op. Zo beginnen jongeren met een interne stage op school, voordat ze daadwerkelijk letterlijk de stap naar buiten zetten.

Verlof

Hetzelfde is het geval op het gebied van verlof. Jongeren gaan de eerste keer op begeleid verlof met twee begeleiders, zodra risico’s op recidive en onttrekking zijn geminimaliseerd. Na begeleid verlof volgen onbegeleid en meerdaags onbegeleid verlof.

Nazorg

Jongeren hebben een jaar recht op verplichte nazorg zodra ze de JJI hebben verlaten. Sommige jongeren volgen in deze fase een extra training of gedragsmodule, daarbij ondersteund door hun Individueel Trajectbegeleider. Deze begeleidt jongeren bij het behouden van een passende opleiding, stage- of werkplek. Ook helpt de trajectbegeleider jongeren bij het zoeken naar huisvesting, het vinden van een passende vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk.
 

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg