In Control!

JJILelystad-Behandeling-Interventies-InControl

In Control! combineert agressieregulatie- en ontspanningstechnieken, sociale vaardigheidstraining en cognitieve gedragstherapie om recidive en delinquent gedrag van jongeren terug te dringen. Ouders en andere belangrijke mensen uit het netwerk zijn nauw bij het traject betrokken.

In Control! richt zich op jongeren die geweld hebben gebruikt of hiermee hebben gedreigd. Via de training leren ze hun woede te beheersen, moreel bewustzijn te ontwikkelen, zich socialer naar hun omgeving op te stellen en problemen beter op te lossen.
 

Bijeenkomsten

De interventie bestaat uit 21 bijeenkomsten, waarvan er 18 in groepsverband en 3 op individueel niveau plaatsvinden. In de groepsbijeenkomsten is plaats voor zes deelnemers.
 

Doen en ervaren

In Control! draait om vier kernwoorden: Stop! Ontspan! Denk! En Actie! Deze helpen jongeren om te gaan met eventuele conflictsituaties. Gezien het betrekkelijk lage IQ en de leerstijl van de doelgroep, ligt de nadruk van de interventie op ‘doen en ervaren’. In Control! vindt dan ook plaats in een sportzaal, waar letterlijk veel ruimte is voor sportieve elementen.
 

Netwerk erbij betrekken

Ouders/ verzorgers en andere belangrijke personen uit het netwerk doen ook mee aan In Control! Tijdens vijf groepsbijeenkomsten delen zij hun ervaringen. Via psycho-educatie krijgen ze concrete handvatten aangereikt om hun kind praktisch te ondersteunen.
 

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg