Verblijfsduur

JJILELYSTAD_Behandeling_Kortverblijf

JJI Lelystad biedt plaats aan in totaal 96 jongeren. Zonder goede behandeling vervallen zij vaak in oude gewoontes. Risico’s zijn onder meer herhaling van ernstig delictgedrag, radicalisering, verslaving en/of geweldsdreiging.

Kort
Van alle jongeren die bij JJI Lelystad in preventieve hechtenis zitten, is ongeveer 60% binnen drie weken weer weg.

Lang verblijf
Van alle jongeren die wél blijven, blijft het merendeel voor langere tijd. In JJI Lelystad hebben we een aantal vormen van lang verblijf.

  • Lang verblijf normaal begaafd: drie groepen voor 8 normaal begaafde jongens per groep.
  • Lang verblijf LVB: twee groepen voor 8 lichtelijk verstandelijk beperkte jongens per groep. 
  • Lang verblijf LVB-VIC: drie groepen voor 6 lichtelijk verstandelijk beperkte jongens per groep met een intensieve zorgbehoefte.
  • Lang verblijf ITA: een groep voor 6 groepsongeschikte jongeren die gebaat zijn bij een individuele aanpak en aangepast dagprogramma.
  • Uitstroomgroep/laag beveiligde unit: een groep voor 10 jongens die worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij na detentie.

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Verblijfsduur