JJILelystad_Header_Ouders_1600x525_3

Samen zoeken naar kansen en mogelijkheden.

In JJI Lelystad bouwen we samen met de jongeren aan zelfvertrouwen en respect via erkende gedragsinterventies, creatieve therapieën en onderwijs. Daarbij staat hun terugkeer naar de samenleving centraal. Behalve de jongeren zelf en onze professionals, spelen ouders en betrokkenen uit het directe netwerk hierbij een belangrijke rol. Zij kennen hun kind immers als geen ander. Andersom ervaren ouders zelf vaak ook problemen, mede vanwege de onveilige gezinssituatie. De actieve inbreng van ouders is onmisbaar bij het zoeken naar kansen en mogelijkheden voor jongeren en uiteindelijk het hele gezin. Samen met hen stellen we doelen op, waarin iedereen zich zoveel mogelijk kan vinden.

Ouders en betrokkenen

JJI_LELYSTAD_opBezoek_Blok

Bezoekreglement

Wie mogen de jongeren op bezoek ontvangen en wanneer? Het staat in het bezoekreglement.

JJI_LELYSTAD_Youturn_Blok

Behandeling YOUTURN

In JJI Lelystad werken jongeren stapsgewijs aan hun terugkeer in de maatschappij. YOUTURN speelt hierin een belangrijke rol.

JJI_LELYSTAD_Ouders_reinteratie_nazorg_Blok

Nazorg

Na terugkeer in de maatschappij helpt een Individueel Trajectbegeleider de jongeren met huisvesting, onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding en netwerkopbouw.

Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Contactformulier