Gezinsgericht werken

JJILELYSTAD_behandeling_gezingericht-werken

In JJI Lelystad willen we ouders intensiever betrekken bij het verblijf en de behandeling van hun kind. Omdat bestaande gezinsbehandelingen alleen zijn bedoeld voor ambulante zorg, werken we met het programma ‘Gezinsgericht werken’. Dit programma is mede door ons vormgegeven en speciaal ontwikkeld voor residentiele jeugdhulp in een gedwongen kader.

Uitgangspunt van het programma ‘Gezinsgericht werken’ is om de afstand tussen de justitiële jeugdinrichting en thuis zo klein mogelijk te maken. Het programma bestaat uit een module voor kort verblijf, voor lang verblijf en voor ouderbegeleiding.
 

Gedragsverandering

Ouders krijgen letterlijk toegang tot de inrichting, tijdens bijvoorbeeld ouderavonden of gemeenschappelijke activiteiten. Het samen werken draagt bij aan een positieve gedragsverandering, ook als de jongere weer thuis is. Dit verbetert de resocialisatie en verkleint de kans op recidive.
 

Invloed gezin

Tijdens het programma leren ouders bijvoorbeeld ook wat de invloed is van de gezinssituatie op het gedrag van hun kind, zodat ze problemen beter kunnen plaatsen. Ook krijgen ouders en jongeren verschillende motiverende gesprekstechnieken aangereikt om beter en respectvoller met elkaar te communiceren. Waar nodig, wijzen we ouders en jongeren op de voordelen van aanvullende hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van ambulante gezinstherapie.
 

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg