Leren van Delict

JJILELYSTAD_Behandeling_leren-van-delict

Leren van Delict voorkomt dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Via de cognitief-gedragsmatige training krijgen ze stap voor stap inzicht in individuele risicofactoren en –situaties. Ook leren ze zich socialer te gedragen en beter problemen op te lossen.

Leren van Delict richt zich met name op jongeren die agressief gedrag vertonen, geregeld zijn betrokken bij gewelddadige incidenten binnen de JJI en er een niet pro-sociale leefstijl op nahouden. Via Leren van Delict willen we de kans op recidive verminderen. Na het traject hebben jongeren inzicht in hun delictketen en minder irrationele gedachten. Ook nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen daden en weten ze hoe zich sociaal te gedragen en problemen op te lossen.


Leren van Delict bestaat uit drie fasen.

  • De eerste fase is de Delictanalyse en duurt gemiddeld acht weken. In deze periode brengen jongeren samen met hun trainer situaties, gedachten, gevoelen en gedragingen voorafgaand, tijdens en na het delict in kaart. Ook leren jongeren verhoogde risicosituaties en –factoren bij zichzelf en in hun omgeving herkennen. Ter afsluiting verzorgen jongeren, samen met hun trainer, een delict-presentatie aan ouders/verzorgers, mentor en behandelcoördinator. Hiermee stimuleren we ze om verantwoordelijkheid te nemen voor hun delict-gedrag.
  • Fase twee is de Veranderingsfase en duurt 13 weken. Hierin leren jongeren gebeurtenissen anders te interpreteren en beter zicht te krijgen op gemaakte keuzes. Dit helpt gedachten, gevoelens en gedrag positief te beïnvloeden. Jongeren oefenen veel in deze periode; tijdens trainingen, in de leefgroep en op school.
  • Fase drie bestaat uit een aantal Opfrissessies. Deze helpen jongeren hun nieuwe gedrag vast te houden en toe te passen in nieuwe situaties.
     

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg