Re-integratie

JJILELYSTAD_behandeling_reintegratie-en-nazorg

In JJI Lelystad bereiden we jongeren voor op hun terugkeer naar de samenleving. Dit doen we in hun eigen tempo, naar hun eigen mogelijkheden. Elk traject sluiten we af met intensieve nazorg voor zolang dat nodig is.

Bij JJI Lelystad bouwen we samen met de jongeren aan zelfvertrouwen en respect. Alle jongeren ontwikkelen in het kader van hun resocialisatie meerdere sociale vaardigheden. Ook leren ze verantwoordelijk te handelen, moreel te redeneren en eventuele triggers voor een delict te herkennen. Allemaal op basis van hun eigen perspectief, dat we vastleggen in een plan.

Iedere jongere in de onbegeleide verloffase gaat eerst naar de Buitenloods, voordat die doorstroomt naar dagbesteding of werk. Tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen.

Meer over de Buitenloods

Stage

De uiteindelijk re-integratie van jongeren speelt zich af op meerdere leefgebieden tegelijk, te weten vrije tijd, school, werk en sociale contacten. Vanwege de omvang en impact van alle veranderingen, bouwen we het re-integratietraject fasegewijs op. Zo beginnen jongeren met een interne stage op school, voordat ze daadwerkelijk de stap naar buiten zetten.
 

Verlof

Hetzelfde is het geval op het gebied van verlof. Jongeren gaan de eerste keer op begeleid verlof met twee begeleiders, zodra risico’s op recidive en onttrekking zijn geminimaliseerd. Na begeleid verlof volgen onbegeleid en meerdaags onbegeleid verlof.

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg