• Home
  • Ouders
  • Bezoek en contact
  • Bezoektijden en -regels

Bezoektijden en -regels

JJILelystad-Ouders-BezoekContact-Bezoekreglement

Voor jongeren in JJI Lelystad gelden specifieke bezoektijden en -regels. In het perspectiefplan van iedere jongere staat precies met wie ze contact mogen hebben en wie er op bezoek mogen komen.

Binnen JJI Lelystad hanteren we over het algemeen de regel dat jongeren tot de definitieve beslissing van de officier van justitie alleen bezoek mogen ontvangen van familieleden in de eerste en tweede lijn. Dat zijn ouders, stiefouders, pleegouders, grootouders, (stief)broers en (stief)zusjes. Hierna kan een jongere besluiten deze groep uit te breiden met maximaal 15 personen.

Bezoektijden (per 1 november 2022)

Maandag 19.00 tot 20.00 uur Kaapstad
Maandag 20.30 tot 21.30 uur Venetië

Dinsdag 19.00 tot 20.00 uur Kuala Lumpur
Dinsdag 20.30 tot 21.30 uur Pisa

Woensdag 18.30 tot 19.30 uur Athene/Berlijn

Donderdag 19.00 tot 20.00 uur Rome
Donderdag 20.30 tot 21.30 uur San Francisco

Vrijdag 19.00 tot 20.00 uur New York/Sydney
Vrijdag 20.30 tot 21.30 uur Parijs

Zaterdag 13.00 tot 14.00 uur Londen
Zaterdag 14.30 tot 15.30 uur Athene/Berlijn
Zaterdag 16.00 tot 17.00 uur Athene/Berlijn

Zondag 13.00 tot 14.00 uur Brussel/Caïro
Zondag 14.15 tot 15.15 uur Kopenhagen
Zondag 16.00 tot 17.00 uur Pisa
Zondag 17.15 tot 18.15 uur Rome

Reglement

JJI Lelystad hanteert een bezoekreglement. Hierin zijn de volgende afspraken opgenomen:

  • jongeren mogen maximaal drie bezoekers per keer ontvangen;
  • het aanvragen van bezoek gebeurt via de groepsleider bij de unitmanager;
  • de groepsleiding bepaalt de plaats en tijd van het bezoek;
  • bezoek vindt plaats in speciale ruimtes;
  • bezoek ontvangen op de eigen kamer mag niet;
  • tijdens het bezoek wordt Nederlands gepraat om beter toezicht te houden;
  • bezoekers moeten vooraf laten weten of ze goederen meenemen.

Toezicht

Tijdens het bezoek houden jongeren en bezoekers zich aan de aanwijzingen van het personeel. Soms houden medewerkers tijdens het bezoek toezicht. Zij luisteren dan mee met gesprekken of nemen gesprekken op. Dit geven zij vooraf aan.

Redenen voor weigering

De directeur van JJI Lelystad kan om meerdere redenen bezoek weigeren. Bijvoorbeeld als de veiligheid van de inrichting in het geding is of ter voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Deze maatregel geldt voor maximaal een jaar. Hierna kan de directeur toestemming geven voor bezoek of bezoek opnieuw weigeren.

Bevoorrechte bezoekers

Sommige personen en instanties zijn bij wet aangewezen als geprivilegieerde, bevoorrechte bezoekers. Voor hen gelden ruimere bezoekmogelijkheden en andere regels. Tijdens geprivilegieerd bezoek is in principe geen toezicht aanwezig. Bij bezoek van de advocaat is sprake van toezicht op de achtergrond, zodat het mogelijk is om vertrouwelijke gesprekken te voeren.
 

Meer weten?

Bekijk hier onze brochures en folders.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg