Minister Sander Dekker op werkbezoek in JJI Lelystad

bezoek-minister-Dekker

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming bracht op 23 september een werkbezoek aan JJI Lelystad. Hij maakte kennis met de JJI via een rondleiding, nam deel aan de Nazorgtafel en sprak even eerder met de jongere over wie tijdens de Nazorgtafel gesproken werd. Tijdens een Nazorgtafel maken ketenpartners afspraken over een nazorgplan voor een jongere die de JJI verlaat. Dat plan beslaat verschillende leefgebieden, waaronder huisvesting, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg/begeleiding/toezicht en financiën. Het doel is om het perspectief van de jongere na verblijf in een JJI helder te maken, concrete afspraken te maken, wederzijdse verwachtingen uit te spreken en daarmee de kans op recidive te verminderen.

De Raad voor de Kinderbescherming neemt het initiatief voor de Nazorgtafel en betrekt daar verschillende ketenpartners bij zoals de JJI/inrichting van verblijf, Reclassering en gemeente waar de jongere gaat resocialiseren. De jongere is zelf ook bij de bespreking aanwezig. Daarnaast worden organisaties uitgenodigd die invulling kunnen geven aan onderdelen van het nazorgplan, zoals huisvesting, werken en vrijetijdsbesteding. Zo waren bij de Nazorgtafel van 23 september Housing First Jongeren uit Den Haag, De Beroepentuin uit Rotterdam en The next move (professionele begeleiding bij muziektalent) betrokken.  

Landelijke bijeenkomst 
Nazorg staat ook centraal tijdens een landelijke online themaochtend (webinar) op 27 oktober 2020. Dan gaat het over de opbrengsten en ervaringen van het ondersteuningsteam nazorg jeugd, dat de afgelopen periode gemeenten en justitiële organisaties ondersteunde bij het maken van werkafspraken over een sluitende aanpak van nazorg en goede informatiedeling in de jeugdhulpregio’s. 
Het betreft hier verplichte nazorg, die hoort bij een strafrechtelijke titel (bijv. Het Scholings en trainingsprogramma STP en het jaar verplichte nazorg).
Tijdens de webinar bespreken aanwezigen hoe de verschillende regio’s afspraken maken over nazorg. Daarbij komen recente ontwikkelingen en knelpunten aan de orde. Ook worden er enkele best practices gepresenteerd. Beelden van het werkbezoek van de minister aan JJ Lelystad en aan de nazorgtafel, zijn tijdens de webinar te zien.  
 
Realistisch toekomstperspectief
JJI Lelystad is expert op gebied van Licht Verstandelijke Beperkte jongeren en beschikt over de mogelijkheid om vanuit landelijk specialistische en reguliere afdelingen fasegericht toe te werken naar resocialisatie. Er wordt behandeling ingezet op criminogene factoren middels cognitieve gedragstherapie, schematherapie en traumabehandeling. Op het gebied van arbeidsintegratie kunnen jongeren diverse diploma’s behalen en werken in een Buitenloods. JJI Lelystad werkt op deze manier, in samenwerking met ketenpartners, aan het creëren van een realistisch toekomstperspectief voor jongeren om te kunnen resocialiseren in de maatschappij. Meer informatie leest u hier in deze folder


Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier