Klachtenregeling

Als JJI Lelystad willen we graag weten hoe ouders en andere nauw betrokkenen onze dienstverlening ervaren. Ook als ze niet of minder tevreden zijn. Gaat er iets mis of kunnen dingen beter? Dan horen we dat graag.

Wie vindt dat JJI zijn kind niet juist behandelt of als er een verschil van mening bestaat met een van onze hulpverleners, laat ons dit dan vooral weten. Een gesprek met de mentor van het kind werkt vaak verhelderend. Praten over vragen of problemen, leidt meestal snel tot een oplossing, zo is onze ervaring.

Klacht indienen

Wie er niet uitkomt met de mentor, kan onder bepaalde omstandigheden een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht. Welke omstandigheden dit zijn, staat beschreven in de klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

De maandcommissaris van de Commissie van Toezicht is ook vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet in dienst van JJI Lelystad en werkt dus volledig onafhankelijk. Wie een afspraak wil maken met de maandcommissaris, kan een afspraak maken via het secretariaat van de Commissie van Toezicht.

Secretariaat Commissie van Toezicht

Postbus 16005
3500 DA Utrecht
088 - 361 17 58


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

roundicon-call

088 - 779 55 60

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanvragen zorg