JJI Lelylstad blijft open en wordt specialistische voorziening

JJILelystad-Ouders-BezoekContact-Bezoekreglement

JJI Lelystad (onderdeel van Intermetzo) blijft open en zal zich de komende jaren omvormen tot een Landelijk Specialistische Voorziening (LSV). Dat heeft minister Sander Dekker vrijdag 28 juni aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister maakt in een brief aan de Tweede Kamer een aantal besluiten bekend die consequenties hebben voor alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in Nederland. Het doel hiervan is meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen in de toekomst.
 
De minister wil hiermee toewerken naar een stelsel waarbij, na een gerichte screening op basis van risicotaxatie-instrumenten, jongeren in een kleinschalige voorziening (KV) dan wel een landelijk specialistische voorziening (LSV) geplaatst kunnen worden. Ook wordt ingezet op het versterken van de synergie met jeugdhulp, door de bewegingen naar kleinschaligheid van gesloten jeugdhulp en JJI’s te combineren.
 
Een KV is een plaats waar jeugdigen dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een laag beveiligingsniveau en veel aandacht voor zorg en dagbesteding. Jongeren komen in een LSV terecht als zij niet regionaal geplaatst kunnen worden vanwege delict gerelateerde redenen, onderzoeksbelang, zorgproblematiek en/of een hoge(re) beveiligingsnoodzaak.
 
Dit betekent dat het aantal plaatsen afgebouwd wordt en JJI Via Het Keerpunt per 2020 sluit. JJI Juvaid sluit per 2021. Daarnaast verhuist Forenisch Centrum Teylingereind in 2021 van hun huidige locatie naar de naastgelegen nieuwbouw. De leegstaande JJI locatie zal vervolgens worden afgestoten, wat bijdraagt aan het reduceren van overcapaciteit.
 
De overgebleven JJI’s (Forensisch Centrum Teylingereind, JJI Lelystad en de Rijks JJI) krijgen de opdracht zich de komende jaren gefaseerd om te vormen tot een LSV. Tot slot komen er, naast de huidige KV in Amsterdam, vier nieuwe KV’s bij: in Rotterdam, Den Haag en de regio’s Noord en Zuid. Het is de verwachting van de minister dat een aantal medewerkers van de te sluiten JJI’s in deze laatste twee KV’s aan de slag kan.
 
“We zijn blij dat we in staat blijven om de jongeren in Lelystad te behandelen en een stabiele omgeving te bieden, waar we al 15 jaar hard aan werken. Toch gaan onze gedachten uit naar de medewerkers en jongeren van de JJI’s die gaan sluiten. Zij staan voor een moeilijke en onrustige periode. Uiteraard bieden we alle hulp aan die we kunnen bieden in deze overgangsperiode”, zegt Volkert Batelaan, directeur JJI Lelystad in een reactie.
 
Angélique Koevoets, plv. divisiedirecteur forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen licht toe: “Met dit besluit is een grote stap genomen naar een andere manier van vrijheidsbeneming op maat voor justitiële jongeren. Het huidige stelsel kent één type instelling (‘one size fits all’). In 2014 zijn wij gestart met de verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ). Deze verkenning kwam voort uit de dalende instroom, de diversiteit in behoefte van de doelgroepen in de JJI en de discontinuïteit vanwege de grote afstanden van de JJI’s met het leefsysteem. Het besluit geeft een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds het sluiten van twee prachtige JJI’s, maar aan de andere kant ook de mogelijkheid om te bouwen aan maatwerk in zowel zorg als beveiliging voor justitiële jongeren. Daarnaast is er straks een betere aansluiting op de jeugdzorg mogelijk en werken we intensiever met hen samen.”


Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier