JJI Lelystad neemt maatregelen om Corona te voorkomen

Update: 22 oktober 2020

JJI Lelystad volgt de maatregelen vanuit DJI die zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de veiligheid en gezondheid van personeel en justitiabelen te garanderen.

Maatregelen bezoek
De bezoekregeling voor de jongeren blijft voorlopig ongewijzigd: maximaal 2 personen uit één huishouden. JJI Lelystad volgt de geldende richtlijnen; bij binnenkomst temperaturen en handen desinfecteren, hoesten/niezen in de elleboog en 1,5 meter afstand houden. Het bezoek vindt plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck. Bij Corona-gerelateerde klachten vragen wij u thuis te blijven.

Maatregelen verloven
Uitgangspunt is dat we verlof onverminderd van belang vinden voor de behandeling en resocialisatie van onze jongeren. Met een verlofstatus mogen jongeren, als het past binnen het behandelplan, op begeleid verlof. Dit verlof kan volgens de richtlijnen doorgang vinden, als er zorgvuldig naar infectierisico's gekeken is, deze tot een minimum zijn teruggebracht en begeleiders daar op kunnen toezien. Van jongeren wordt verwacht dat ze zich verantwoordelijk en begeleidbaar opstellen tijdens een verlof. Onbegeleid verlof dient aantoonbaar ten dienste te staan aan de resocialisatie van een jongere. Activiteiten gericht op werk en onderwijs vallen hier per definitie onder (mits opnieuw de jongere zich verantwoordelijk en begeleidbaar/controleerbaar opstelt). 

Maatregelen vervoer
We moeten de rechtsgang zoveel mogelijk waarborgen. Is het mogelijk om aan zittingen via een beeldverbinding deel te nemen? Dan doen we dat, tenzij iets zich hiertegen verzet. Dan zoeken we naar goede oplossingen. Natuurlijk overleggen we dit met ketenpartners. 

Wél onderwijs in JJI’s 
Juist voor de jongeren binnen een JJI is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma. De Stedenschool biedt voor de jongeren onderwijs, indien nodig in een aangepaste vorm (bijvoorbeeld qua aantal leerlingen in een klas). 

 

 


Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier