JJI Lelystad neemt maatregelen om corona te voorkomen

Update: 29 september 2021

JJI Lelystad volgt de maatregelen vanuit DJI die zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de veiligheid en gezondheid van personeel en justitiabelen te garanderen.

Bezoek
De bezoekregeling voor de jongeren blijft maximaal 2 personen. Deze bezoekers hoeven niet uit één huishouden te komen. Bezoek vindt conform het RIVM-advies plaats achter plexiglas, omdat juist tijdens gesprekken geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden en een plexiglas scherm de overdracht van het coronavirus tegengaat. Bij corona-gerelateerde klachten vragen wij bezoek thuis te blijven.

Verlof
Voor de jongeren worden alle verlofmogelijkheden met inachtneming van landelijke regels hervat. Uitgangspunt blijft dat een jongere zich verantwoordelijk opstelt tijdens het verlof.

Vervoer
We moeten de rechtsgang zoveel mogelijk waarborgen. Is het mogelijk om aan zittingen via een beeldverbinding deel te nemen? Dan doen we dat, tenzij iets zich hiertegen verzet. Dan zoeken we naar goede oplossingen. Natuurlijk overleggen we dit met ketenpartners.

Onderwijs
Juist voor de jongeren binnen een justitiële jeugdinrichting is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma. De Stedenschool biedt voor de jongeren onderwijs, indien nodig in een aangepaste vorm (bijvoorbeeld qua aantal leerlingen in een klas).

In de maatregelen die wij treffen, staan veiligheid en gezondheid van personeel en jongeren voor ons voorop.

Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier