Coronavirus

Update: 7 maart 2022

JJI Lelystad volgt de maatregelen vanuit DJI die zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en de kans op besmetting te verkleinen. Een besmetting in een justitiële inrichting heeft namelijk grote gevolgen voor ons personeel en de justitiabelen.

Bezoek
De bezoekregeling voor de jongeren blijft maximaal 2 personen. Het bezoek kan geen doorgang vinden als jongere op een groep verblijft die in quarantaine zit. Bezoek vindt conform het RIVM-advies nog plaats achter plexiglas omdat dit de overdracht van het coronavirus tegengaat. Bij corona-gerelateerde klachten vragen wij bezoek thuis te blijven. Een gezondheidscheck wordt bij binnenkomst gedaan. 

Verlof
Voor de jongeren zijn de verlofmogelijkheden hervat conform het individueel verlofplan, tenzij zij verblijven op een groep die in quarantaine zit. Uitgangspunt blijft dat een jongere zich verantwoordelijk opstelt tijdens het verlof en dat de landelijke maatregelen in acht worden genomen.  

Vervoer
We moeten de rechtsgang zoveel mogelijk waarborgen. Is het mogelijk om aan zittingen via een beeldverbinding deel te nemen? Dan doen we dat, tenzij iets zich hiertegen verzet. Dan zoeken we naar goede oplossingen. Natuurlijk overleggen we dit met ketenpartners.

Onderwijs
Juist voor de jongeren binnen een justitiële jeugdinrichting is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma. De Stedenschool biedt voor de jongeren onderwijs, indien nodig in een aangepaste vorm (bijvoorbeeld qua aantal leerlingen in een klas).

In de maatregelen die wij treffen, staan veiligheid en gezondheid van personeel en jongeren voor ons voorop.

 

 

 

 

 


Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Contactformulier