JJI Lelystad neemt maatregelen om Corona te voorkomen

Update: 3 juli 2020

JJI Lelystad volgt deze maatregelen. Alle maatregelen hebben als doel om het aantal contacten maximaal te beperken. En daarmee ook het risico op besmetting. Een besmetting bij JJI Lelystad heeft grote gevolgen voor personeel en de jongeren bij het JJI. Hen beschermen staat voorop.

Bezoekregeling verandert niet
Jongeren kunnen door maximaal 2 personen uit hetzelfde gezin bezoek ontvangen, 1 keer per week. Dit betekent dat naast ouders ook broers en zussen welkom zijn. Ook mogen andere personen (bijvoorbeeld ooms, tantes en vrienden) - met toestemming van unitmanager - op bezoek komen. We houden rekening met de 1,5 meter regel. Daarom kijken de  unitmanagers per leefgroep welke jongere wanneer bezoek kan ontvangen. Dit heeft met de grote van de ruimte en toezicht te maken. 

Maatregelen verloven
Jongeren met een verlofstatus mogen, als het past binnen het behandelplan, maximaal 4 uur op begeleid verlof. Ook onbegeleid verlof zoals naar school, stage of werk is weer mogelijk. Voor al het verlof geldt dat er sprake is van maatwerk. Per jongere wordt bekeken en beslist wat de mogelijkheden zijn. 

Maatregelen vervoer
We moeten de rechtsgang zoveel mogelijk waarborgen. Is het mogelijk om aan zittingen via een beeldverbinding deel te nemen? Dan doen we dat, tenzij iets zich hiertegen verzet. Dan zoeken we naar goede oplossingen. Natuurlijk overleggen we dit met ketenpartners.

Maatregelen nieuwe instroom
Alle justitiële inrichtingen beperken de nieuwe instroom van jongeren om besmetting te voorkomen. Inrichtingen roepen in de aangegeven periode geen zelfmelders op voor het uitzitten van straf. Zelfmelders hebben een kortere straf: minder dan drie maanden. Zij wachten meestal hun vonnis in vrijheid af. Later krijgen ze een oproep om hun straf uit te zitten. 

Wél onderwijs in JJI’s 
Scholen bij gesloten residentiële instellingen zijn in principe open. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma. Het is aan de scholen in geslotenheid om af te stemmen met de docenten en ander personeel of zij open kunnen blijven of niet. Leraren gelden als een cruciale beroepsgroep, net als de zorg. Zij mogen hun kinderen dus naar de opvang en school brengen. Ook als slechts één van de ouders een beroep uitoefent dat onder deze groep valt, mogen kinderen naar de opvang in de school of naar het kinderdagverblijf.

 


Meer informatie over JJI Lelystad?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088 - 547 76 00

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier